พระแม่กวนอิม

DSCF9057ผู้ใดอยากพบแม่ผู้มีสุข มีทรัพย์สมบัติ มีผู้เมตตานำพาพ้นความทุกข์ ให้มาอธิษฐานจิตต่อหน้า พระแม่กวนอิมโพธิสัตว์ จะได้อุดมสมบูรณ์ร่ำรวยเป็นที่รักที่เมตตาต่อทุกคน จะมีความอบอุ่นอิ่มเอิบเบิกบานใจตลอดเวลา

Did you like this? Share it:

Comments are closed.