พระบรมรูปรัชกาลที่๕

DSCF9073ก่อนพ่อจะสร้างวัดพ่อให้ได้ มาปักกลดอยู่ 7 วัน 7 คืน พ่อนิมิตเห็น รัชกาลที่ 5 นำพาคน คนถือ ศีล 5 8 10 227 ดูเหมือนมีทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพ่อค้า ประชาชน มาถือศีลกินเจ ในสถานที่นี้ พ่อตื่นขึ้นมาก็มีคนเอารูปหล่อรัชกาลที่ 5 มาถวาย วัด นับว่าเป็นสิริมงคลกับถนนรอยบุญ

คำอธิษฐาน

-ขอให้ข้าพเจ้าได้มีที่อยู่ที่อาศัยเป็นของตนเอง พบผู้ใหญ่ให้ทรัพย์สมบัติ ครอบครัวรักสามัคคีต่อกัน ทำธุรกิจการงานที่ในทางมีทรัพย์สมบัติ ได้รับราชการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งสูงส่งยิ่งขี้นไป ความเจริญก้าวหน้าร่ำรวยมั่นคง

Did you like this? Share it:

Comments are closed.