พญาช้างเผือก

พญาช้างเผือก-พ.ศ.2530 พ่อไปปลักกลดที่ภูพาน ได้ซื่อช้างมาปล่อยที่ ตามที่เจ้าป่าขอร้อง ชื่อ พลายบุญ พลายกุศล ก่อนช้างทั้งสองจะตายได้มาเข้าฝันพ่อให้นำวิญญาณมาอยู่ที่วัดสามพราน เพื่อจะได้มาช่วยคนที่มีโรคมรดก และ กรรมพันธ์ เมื่อมาลอดท้องช้างแล้วจะหาย

คำอธิษฐาน-ขอให้ข้าพเจ้ามีกายงามสง่า ปราศจาก โรคภัยไข้เจ็บ โรคกรรมมรดก กรรมพันธ์ …
DSCF9040

Did you like this? Share it:

Comments are closed.