ตุ่มสมบัติ

ตุ่มสมบัติ-พ่อนำพระธุดงค์ปักกลดที่ป่าช้าบ้านร้าง จ. กาฬสินธ์ นิมิตเห็นสองตายายบอกให้ไปขุดเอาตุ่มสมบัติใต้โคนต้นไทร นำเงินมสร้างตุ่มสมบัติไว้หน้าองค์พุทโธ ตึกพญามังกร พอตื่นจากฝัน ได้อุทิศกุศลให้สองตายาย จึงไปเกิดบนสวรรค์ และได้สร้างตุ่มสมบัติขึ้นมา

ขอให้ข้าเจ้าได้ไปพบ ทรัพย์สมบัติของบรรพบุรุษ ให้มีความสุข ร่ำรวย รู้จักรักษามรดก ทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ และคุณงามความดีของ บรรพบุรุษ

toom.

Did you like this? Share it:

Comments are closed.