ตึกมังกรตะกายฟ้า

กุฏิพญามังกร 108 เกจิอาจารย์– ปี 2534 พ่อได้เข้ากรรมฐาน 7 วัน 7 คืน ได้ฝันเห็นพระพาไปกราบพระมหากษัตริย์ที่ทรงผนวชทั้ง 8 รูป พระบอกพ่อว่าถ้าต้องการไปนิพพานให้สร้างกุฎิพญามังกร 108 เกจิอาจารย์เพื่อรองรับมรดกธรรม และต้องสละสมบัติทั้งหมด ตัดกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหมด พอตื่นก็ได้พบหนังสือของหลวงพ่อโตสมเด็จวัดระฆังเหมือนพระที่พาพ่อขึ้นไปกราบ จึงยกหนังสืออธิษฐานนาพาญาติโยมสร้าง กุฎิพญามังกร

คำอธิษฐาน

ขอให้ข้าพเจ้าได้พบ ครูอาจารย์ มาชี้ทางสุข ทางเจริญ ถ่ายทอดวิชาปัญญาและความดี ให้มีทรัพย์สมบัติมีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นใหญ่เป็นโต มีหน้าที่การงานมั่นคง เป็นที่พึ่งให้กลับตนเองและครอบครัวได้…ดับทุกข์สู่นิพพาน

mk

Did you like this? Share it:

Comments are closed.