เสียงธรรม

เสียงธรรมเย็นใจ
0:00
บุญนำมาพบกัน
0:00
ผู้สอนคือผู้เตือนสติ
0:00
ผู้ไหว้
0:00