ตึกมังกรตะกายฟ้า
แก้วเก้าประการ
พญาช้างเผือก
พระแม่กวนอิม
พญาเต่าเรือน