วัดสามพราน

แก้วเก้าประการ-ก่อนสร้างโรงเจ พ่อเข้ากรรมฐาน 7 วัน 7 คืน นิมิตเห็นตระกูลมหาเศรษฐีผู้มีแก้ว 9 ประการ เหมือนได้ไปอยู่ในเมืองที่มีความสุข จึงอธิษฐานสร้าง จนสำเร็จ    ขอให้ข้าพเจ้าได้พบทรัพย์สมบัติ พบบริวารที่ดี ขอให้หมดหนี้หมดสิน ได้พบรอยบุญที่บรรพบุรุษ นำพาให้เกิดความสุข พ้นจากทุกข์

Categories: place

กุฏิพญามังกร 108 เกจิอาจารย์– ปี 2534 พ่อได้เข้ากรรมฐาน 7 วัน 7 คืน ได้ฝันเห็นพระพาไปกราบพระมหากษัตริย์ที่ทรงผนวชทั้ง 8 รูป พระบอกพ่อว่าถ้าต้องการไปนิพพานให้สร้างกุฎิพญามังกร 108 เกจิอาจารย์เพื่อรองรับมรดกธรรม และต้องสละสมบัติทั้งหมด ตัดกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหมด พอตื่นก็ได้พบหนังสือของหลวงพ่อโตสมเด็จวัดระฆังเหมือนพระที่พาพ่อขึ้นไปกราบ จึงยกหนังสืออธิษฐานนาพาญาติโยมสร้าง กุฎิพญามังกร คำอธิษฐาน ขอให้ข้าพเจ้าได้พบ ครูอาจารย์ มาชี้ทางสุข ทางเจริญ ถ่ายทอดวิชาปัญญาและความดี ให้มีทรัพย์สมบัติมีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นใหญ่เป็นโต มีหน้าที่การงานมั่นคง เป็นที่พึ่งให้กลับตนเองและครอบครัวได้…ดับทุกข์สู่นิพพาน  

Categories: place

ตุ่มสมบัติ-พ่อนำพระธุดงค์ปักกลดที่ป่าช้าบ้านร้าง จ. กาฬสินธ์ นิมิตเห็นสองตายายบอกให้ไปขุดเอาตุ่มสมบัติใต้โคนต้นไทร นำเงินมสร้างตุ่มสมบัติไว้หน้าองค์พุทโธ ตึกพญามังกร พอตื่นจากฝัน ได้อุทิศกุศลให้สองตายาย จึงไปเกิดบนสวรรค์ และได้สร้างตุ่มสมบัติขึ้นมา ขอให้ข้าเจ้าได้ไปพบ ทรัพย์สมบัติของบรรพบุรุษ ให้มีความสุข ร่ำรวย รู้จักรักษามรดก ทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ และคุณงามความดีของ บรรพบุรุษ .

Categories: place

สะพานคู่บารมี-ปี 2528 พ่อไปจำพรรษาที่ป่าช้าบ้านเกิด ถูกผีสางนางไม้ รบกวน แทบไม่ได้หลับได้ นอนจึงสวดคาถา อิติปิโส 108 เดินหน้าถอยหลัง แล้วอธิษฐานของบารมีผุ้มีศีล 5 ศีล8 ศีล10 ศีล 227 จึงฝันเห็นพญางูเผือกมาขดล้อมรอบกลด ไปไหนทุกครั้งก็นึกถึงคู่บารมี จะปลอดภัยตลอด ขอให้ข้าพเจ้าได้พบคู่รักคู่บารมี คนที่ดีมีศีลธรรม มีความจริงใจ..

Categories: place

พญาช้างเผือก-พ.ศ.2530 พ่อไปปลักกลดที่ภูพาน ได้ซื่อช้างมาปล่อยที่ ตามที่เจ้าป่าขอร้อง ชื่อ พลายบุญ พลายกุศล ก่อนช้างทั้งสองจะตายได้มาเข้าฝันพ่อให้นำวิญญาณมาอยู่ที่วัดสามพราน เพื่อจะได้มาช่วยคนที่มีโรคมรดก และ กรรมพันธ์ เมื่อมาลอดท้องช้างแล้วจะหาย คำอธิษฐาน-ขอให้ข้าพเจ้ามีกายงามสง่า ปราศจาก โรคภัยไข้เจ็บ โรคกรรมมรดก กรรมพันธ์ …

Categories: place

สะพานมังกร พ่อปักกลดถือธูดงค์ เดินจงกรมเห็นงูใหญ่ 2 ตัวชูคอแผ่แม่เบี้ยไม่ให้อยู่ในที่ดินนี้ จึงนั่งลงสวดมนต์ ถามใจจิตรู้ว่าเป็นวิญญาณเศรษฐีที่ดินที่ไม่เคยทำบุญมาก่อน เจ้าของที่จึงให้ที่สร้างวัดสามพราน ซึ่งก็คือ พญางู พญามังกร เอาไว้เป็นสื่อเปิดทางให้แก่ผู้ที่ต้องการที่ดิน และที่อยู่อยู่อาศัย. คำอธิษฐาน ขอให้ข้าพเจ้าได้มีที่เป็นของตนเอง ทำมาค้าขายทำการเกษตร ให้มีแต่ผลกำไร ร่ำรวยเป็นเศรษฐี ..

Categories: place

พญาเต่าเรือนโพธิสัตว์-พระธุดงค์ปักกลด ที่ป่าช้าเมืองเชียงราย แล้วอยากกินลาบเลือด นอนไม่หลับจึงนั่งสวดมนต์ นิมิตว่าเดินเข้าปากเต่าใหญ่ พอออกมาเทวดาก็น้ำผักบุ้งมาถวาย พอตื่นขึ้นมาเลยหายอยากกินลาบเลือด คำอฐิษฐาน ขอให้รับรู้สัมผัสในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ มีความสุข อายุยืน ยาวนาน สงบร่มเย็น สิ่งร้ายกลับกลายเป็นดี

Categories: place

ก่อนพ่อจะสร้างวัดพ่อให้ได้ มาปักกลดอยู่ 7 วัน 7 คืน พ่อนิมิตเห็น รัชกาลที่ 5 นำพาคน คนถือ ศีล 5 8 10 227 ดูเหมือนมีทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพ่อค้า ประชาชน มาถือศีลกินเจ ในสถานที่นี้ พ่อตื่นขึ้นมาก็มีคนเอารูปหล่อรัชกาลที่ 5 มาถวาย วัด นับว่าเป็นสิริมงคลกับถนนรอยบุญ คำอธิษฐาน -ขอให้ข้าพเจ้าได้มีที่อยู่ที่อาศัยเป็นของตนเอง พบผู้ใหญ่ให้ทรัพย์สมบัติ ครอบครัวรักสามัคคีต่อกัน ทำธุรกิจการงานที่ในทางมีทรัพย์สมบัติ ได้รับราชการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งสูงส่งยิ่งขี้นไป ความเจริญก้าวหน้าร่ำรวยมั่นคง

Categories: place

ผู้ใดอยากพบแม่ผู้มีสุข มีทรัพย์สมบัติ มีผู้เมตตานำพาพ้นความทุกข์ ให้มาอธิษฐานจิตต่อหน้า พระแม่กวนอิมโพธิสัตว์ จะได้อุดมสมบูรณ์ร่ำรวยเป็นที่รักที่เมตตาต่อทุกคน จะมีความอบอุ่นอิ่มเอิบเบิกบานใจตลอดเวลา

Categories: place