วัดสามพราน

เสียงธรรมเย็นใจ
0:00
บุญนำพามาพบกัน
0:00
ผู้สอนคือผู้เตือนสติ
0:00
การไหว้
0:00