วัดสามพราน

มกราคม วันที่ 31 ธันวาคม ถึง วันที่ 1 มกรา ของทุกปี อธิษฐานถือบวช รักษาศีล ๒ ปี ๒ เดือน ๒ วัน หมู่สงฆ์จะแผ่เมตตาให้มีอานิสงส์ เจริญรุ่งเรือง เท่ากับ ๒ ปี ๒ เดือน ๒ ชาติ
วันที่ 16 มกรา ทุกปี เป็นวันครู จะได้ทำพิธีไหว้ครู คือไหว้พระคาถาจะได้ยกครูยกขันธ์ บูชาพระอรหันต์โดยให้ทุกคนแต่งขันธ์ ๕ ขันธ์ ๘ มาทำพิธี เพื่อที่จะได้พบหมู่พระอรหันต์นำทางสู่พระนิพพาน และจัดให้มีการถือบวช นุ่งขาวห่มขาวบูชาครู
กุมภาพันธ์ วันตรุษจีน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาบวงสรวง และไหว้พญามังกรที่ชาวจีนเชื่อถือกันว่าคุ้มครองให้เราได้เจริญรุ่งเรือง ทำกิจการค้าขายมั่นคง เจริญก้าวหน้า และแสดงความสักการะ ทำบุญตักบาตร พระคาถา คือพระอรหันต์ ๑๐๘ พระอรหันต์ คือพระคาถา ๑๐๘
วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา ทำพิธีถือบวชท่องพระคาถา ๑๐๘ ให้ครบ ๑,๒๕๐ เท่ากับหมู่พระอรหันต์ ที่มาประชุมกันในวันมาฆบูชา รักษาศีล ๓ วัน ๓ คืน สวดพระคาถาให้ได้ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เพื่อให้ความสุขเกิดขึ้น ให้มีการงาน มีอาชีพมั่นคงถาวร มีมิตรบริวารมากมาย
มีนาคม ฤดูกาลเดินธุดงค์ อบรมพระธุดงค์ คณะพระธุดงค์จะมารวมกันที่พุทโธภาวนา เพื่อจะธุดงค์ไปโปรดให้แก่ดวงวิญญาณต่างๆ ให้เลิกละจองเวรอาฆาตที่มีกิเลส ฉะนั้นผู้ใดที่มีญาติที่ล่วงลับไปในครอบครัวจะมาถวายเครื่องอัฐบริขารอาหารบิณฑบาตร ฝากชื่อผู้ล่วงลับให้กับพระธุดงค์แผ่ให้สู่สุขคติโลกสวรรค์ มีการอบรมโยมธุดงค์
เมษายน 1-7 เมษายน เป็นวันไหว้มหาบุรุษ ทุกปีเป็นวันไหว้มหาบรรพบุรุษ ผู้เป็นศาสดาเอกของโลก คือ หลวงพ่อพุทโธภาวนา ๗ วัน ๗ คืน แล้วท่านจะมีความสุข มีโชคดีเป็นเศรษฐีสมบูรณ์พูนผลไปถึง ๗ วัน ๗ เดือน ๗ ปี ๗ ชาติ พร้อมทั้งน้อมรับกระแสบารมีคณะพระธุดงค์ที่ท่านกลับจากธุดงค์ เจริญพุทธาภิเษก สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิแผ่ให้ทุกคนที่ไปร่วมงาน ท่านจะได้รับน้ำพุทธมนต์จากพระธุดงค์ ๑๐๘ เกจิอาจารย์ ๑๐๘ วัด อยากค้าอยากค้าชายดีชึ้น ราชการยากจะมีหน้าที่ตำแหน่งสูงขึ้น นักร้อง นักแสดง นักพูดอยากจะให้เป็นที่นิยมชมชอบเมตตาต่อทุกคน ขอเชิญไปในวันไหว้บรรพบุรุษ คือ พระพุทธเจ้า ปู่ย่า ตายาย ทอดผ้าป่า บังสุกุลอุทิศให้ที่พุทโธภาวนาตั้งแต่วันที่ ๑ – ๗ เม.ย. ในวันใดวันหนึ่งภายใน ๗ วัน ในวันเกิดของท่าน ท่านจะสมปรารถนาทุกประการ
พฤษภาคม วันวิสาขบูชา บวชวันวิสาขบูชา คือ วันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน กำหนดถือบวชรักษาศีล ๑ วัน คือ วันประสูติ ท่านถือบวชรักษาศีล ๑ วัน คือ วันประสูติ ท่านจะได้อยู่ที่สูง พบที่อยู่อาศัยสูงส่ง มีชื่อเสียงสูงยิ่งๆ ขึ้นไป และเกิดในตระกูลที่สูง ท่านถือบวชรักษาศีล ๒ วัน คือ วันตรัสรู้ ท่านจะรู้แจ้งเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องในกิจการงาน ครอบครัวจะมีความเข้าใจ สามัคคีกัน คือ รู้แจ้งตามผู้รู้ผู้มีพระคุณ ท่านถือบวชรักษาศีล ๓ วัน ท่านจะไม่มีเวรกรรมกับใคร ดับทุกข์ในสังขาร ดับโรค ดับภัยไข้เจ็บ จะสูญสิ้นในชาตินี้
มิถุนายน บวชพระสร้างบารมี ไปบวชพระหมู่ถิ่นทุรกันดาร บวชพระ ถวายเทียนพรรษาผู้มีจิตศรัทธาที่จะบวช แต่ขาดเครื่องอัฐบริขาร ผู้ใดมีศรัทธาเป็นเจ้าภาพถวาย ท่านจะมีผู้นำทางไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมนิพพาน เห็นชายจีวรบอกทางเจริญ สู่มรรคผลนิพพานจะรับศรัทธาญาติโยมที่นำต้นเทียนจำนำพรรษา มาถวายในวัดต่างๆ ที่ขาดแคลนเพื่อจะได้รับแสงสว่างจากหมู่สงฆ์ตั้งทุนมูลนิธิเด็กนักเรียนยากจนในถิ่น ทุรกันดารที่ขาดแคลน ท่านใดได้สงเคราะห์ให้ทุนแก่นักเรียนที่มีคุณธรรม แต่ขาดทุนการศึกษาผู้นั้นจะมีทุนบุญกุศลให้แก่ลูกหลาน ลูกหลานจะมีความกตัญญู จะได้พบผู้มีพระคุณ เป็นครูบาอาจารย์ บอกทางให้มีความสุขมีทรัพย์ มีบริวาร สู่สันติสุข คือ นิพพาน
กรกฎาคม ฤดูการถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝน และเจ้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา ถวายเทียน ผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาตลอด ๓ เดือน ๑ ไตรมาส ถือบวชรักษาศีล จะมีอานิสงส์เท่ากับพระสงฆ์จำพรรษา ๓ เดือน ศัตรูหมู่มารจะกลับมาเป็นมิตร มิตลบริวารจะมาสร้างความดีอย่างมีสัจจะต่อกัน ใครนอกใจ ใครคิดทำร้ายจะมาคิดดี ใครมัวเมาทำบาป ยะกลับมาทพดี เป็นบุญตั้งสัจจะที่มาถือบวชในวันเช้าพรรษา วิญญาฯที่ดีจะมาปรากฏที่ลบ้านที่เรือนให้ภาวนาคาถา อิมัสมิง อาวาเส อิมัง เตมาสัง วัสสัง อุเปมิ (ว่า ๓ จบ) แล้วอธิษฐาน คนในครอบครัวจะรักสามัคคี ลูกหลานมีความกตัญญูจะอยู่ร่วมกันยาวนาน
สิงหาคม 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ พุทโธภาวนานำพาถือบวช ๒ วัน ทดแทนพระคุณแม่ถวายเป็นราชบูชา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระแม่เจ้าชองชาวไทย ประกอบพิธีถวายพระพร
กันยายน strong>เทศกาลกินเจ วันกินเจ ผู้สอนให้ภาวนาพุทโธและหมู่สงฆ์ แผ่เมตตาให้ทานเจ ๑๒ วัน มีอานิสงส์เท่ากับ ๑๒ เดือน เท่ากับเรากินเจ ๑ วัน วันหน้า ชาติหน้าเราจะไปเกิดที่ไหน จะมีผู้รัก ผู้มีความเมตตา ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยบุญกุศลที่เราตั้งสัจจะทานเจ ๑๒ วัน
ตุลาคม เทศกาลกินเจ ออกพรรษา วันกินเจ ผู้สอนให้ภาวนาพุทโธและหมู่สงฆ์ แผ่เมตตาให้ทานเจ ๑๒ วัน มีอานิสงส์เท่ากับ ๑๒ เดือน เท่ากับเรากินเจ ๑ วัน วันหน้า ชาติหน้าเราจะไปเกิดที่ไหน จะมีผู้รัก ผู้มีความเมตตา ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยบุญกุศลที่เราตั้งสัจจะทานเจ ๑๒ วัน มีการถือบวชเพื่อถือกินเจที่วัด ทอดกฐิน และวันปิยะมหาราช มีการบวชตอบแทนพระคุณพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช
พฤศจิกายน วันลอยกระทง ทอดกฐินสงเคราะห์ ทำกิจกรรมลอยกระทงในวัดสามพราน (ลอยบาป เวรกรรม ความมืดมน กิเลส ตัณหา อุปาทาน ให้ไหลไปตามกระแสน้ำให้หมดสิ้นลง) ทอดกฐินสงเคราะห์ภาคอีสาน ถือบวช นั่งสมาธิบริเวณพระธาตุพนม ๑ คืน และไปช่วยเหลือแจกทาน ตั้งทุนมูลนิธิตามโรงเรียนที่ขาดแคลนต่างๆ ศีลธรรมนำการศึกษาการกีฬาเฟื่องฟู กตัญญูเป็นเลิศ
ธันวาคม 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือบวช ๑ วัน เท่ากับให้พ่อ ของเราในอดีตถือบวชวันที่ ๒ เท่ากับให้พ่อของเราในปัจจุบัน ถือบวชวันที่ ๓ เท่ากับให้พ่อพระ ท่านจะพบพ่อที่นำทางสู่นิพพาน ผู้ใดได้บวชในวันพ่อ หน้าที่ราชการจะเจริญรุ่งเรือง